Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

WelcomeToReality
Reposted frombluuu bluuu viayounganna younganna

December 14 2014

6900 c2c9 500

Krakow, Poland (by Ren He)

4172 2979
WelcomeToReality
Kobieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszys­tko.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe

December 09 2014

5657 f372 500
Reposted fromget-fit get-fit viapimpmyheart pimpmyheart

December 01 2014

WelcomeToReality
WelcomeToReality
0465 ecc2
Hello December.
You're the last one
so be the BEST one ♥
Reposted fromnivea nivea viaanastasie anastasie

November 22 2014

WelcomeToReality
0634 b0d3
Reposted fromrol rol vianevrose nevrose

November 21 2014

WelcomeToReality
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viaeredvareth eredvareth

November 15 2014

WelcomeToReality
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve vianewnightmare newnightmare
WelcomeToReality
1236 d352 500
Reposted fromskatrix skatrix vialeksandra leksandra

November 14 2014

WelcomeToReality
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— J. Żulczyk - Ślepnąc od świateł

November 12 2014

WelcomeToReality
WelcomeToReality

November 11 2014

WelcomeToReality
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaalliwantisyou alliwantisyou

November 10 2014

WelcomeToReality
0662 e8b8
WelcomeToReality
1073 1841
Reposted fromdobry dobry viapiehus piehus

November 03 2014

9580 c6df 500

Museo del Prado, Madrid, Spain

October 28 2014

WelcomeToReality
9712 c9e0 500
Most Karola w Pradze, Czechy
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viafabuleux fabuleux
WelcomeToReality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl